Bivak na Podnu

 

1

Postavljen je na zgornjem Podnu, nad Torko, na nadmorski višini 1330 metrov, na strmih južnih pobočjih Ratitovca, na parceli, ki jo je LD Železniki podaril Gartner Janez, kmet s Torke. Z izgradnjo se je začelo leta 1959 po ukinitvi gojitvenega lovišča Ratitovec, ko se je razstavila koča v Bintku in se je material prenesel na novo lokacijo na zg. Poden. Bivak je bil svojemu namenu predan 16. septembra 1962. Bivak je pozimi leta 1981 zasul snežni plaz in ga popolnoma uničil. Na njegovih temeljih je postavljen nov, ki je avgusta 1985 odprl vrata članom LD . V letu 2001 se je uredil kletni prostor, montirala pa so se tudi nova kletna vrata, naslednje leto se je tudi izravnala površina pred bivakom.

Zima na Podnu 

Postavitev novega WC 
Izdelava spletne strani: PLAN e