Turizem

 

CENIK ZA LOVSKE GOSTE V LOVIŠČU LOVSKE DRUŽINE ŽELEZNIKI

GAMS (rupicapra rupicapra)
Lovna doba na:gamsa ali kozo od 1.8. do 31.12.
prsk od 1. do 31.11. Dnevna lovna pristojbina znaša 50€.

Odstrel gamsa - kozla ali koze:
 

 

kozlič

90

do 60 točk

370

od 61,1 do 65 točk

440

od 65,1 do 70 točk

530

od 70,1 do 80 točk

630

od 80,1 do 85 točk

750

od 85,1 do 90 točk

890

od 90,1 do 95 točk

1.070

od 95,1 do 100 točk

1.300

od 100,1 do 105 točk

1.610

od 105,1 do 110 točk

2.150

 

Za vsako nadaljno točko je treba plačati 180 €.

V primeru, da po oddanem strelu divjad ne pade na mestu ali v vidnem polju strelca lovski gost plača:

  • kontrolni pregled nastrela v višini 25 €,
  • iskanje ranjene divjadi po krvnem sledu v višini 50 €.

Kot trofeja pripada lovskemu gostu roglji in čop.

Če lovski gost želi glavo z oprsjem v koži, plača dodatno 50 €, za celo kožo pa 80 €.

Odkup upljenjene divjadi ( divjačine) je mogoč po dnevnih tržnih cenah.

Prenočevanje in oskrbo je treba plačati posebej.

 
Izdelava spletne strani: PLAN e