Turizem

 

CENIK ZA LOVSKE GOSTE V LOVIŠČU LOVSKE DRUŽINE ŽELEZNIKI

GAMS (rupicapra rupicapra)
Lovna doba na:gamsa ali kozo od 1.8. do 31.12.
prsk od 1. do 31.11. Dnevna lovna pristojbina znaša 50€.

Odstrel gamsa - kozla ali koze:
 

 

kozlič

80

do 60 točk

330

od 61,1 do 65 točk

400

od 65,1 do 70 točk

480

od 70,1 do 80 točk

570

od 80,1 do 85 točk

680

od 85,1 do 90 točk

810

od 90,1 do 95 točk

970

od 95,1 do 100 točk

1.180

od 100,1 do 105 točk

1.460

od 105,1 do 110 točk

1.950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vsako nadaljno točko je treba plačati 180 €. Za zastreljenega gamsa kozla ali kozo plača lovski gost odškodnino 510 €. Kot trofeja pripada lovskemu gostu roglji in čop. Če lovski gost želi glavo z oprsjem v koži, plača dodatno 50 €, za celo kožo pa 80 €.

 
Izdelava spletne strani: PLAN e