Lovska koča na Toli

 

Nahaja se 500 metrov od vasi Prtovč v smeri Jelovice, na nadmorski višini 1040 metrov in nosi hišno številko Podlonk 50. Odločitev o začetku gradnje je padla v letu 1969, z izgradnjo samo pa se je pričelo pomladi 1970. Gradnja pod vodstvom odbora za postavitev koče, ki so ga sestavljali Demšar Jožef, Žumer Alojzij, Žbontar Anton, Bertoncelj Stanislav, Pintar Marjan in Rant Vinko, je trajala do leta 1978, ko je bila 1. julija svečana otvoritev. Leta 2000 so potekala obnovitvena dela, izgradil pa se je tudi nov vodovod v dolžini 920 metrov. V letih 2001-02 se je v neposredni bližini koče zgradilo pokrito plesišče. Leta 2003 se je pričelo s pridobivanjem dovoljenj za Uporabno dovoljenje kot gostinsko turistični objekt. Zaradi obilo del, ki jih je bilo potrebno izvesti na zahtevo inšpekcijskih služb je bilo dovoljenje pridobljeno 20.12.2006. Od takrat dalje koča uradno deluje kot gostinski objekt, s katerim upravlja najemnik.

 

 

 
Izdelava spletne strani: PLAN e